Lejbøllegaards sommerfuglepark

En del af Bogbylangeland.dk 

      Lejbøllegaards Sommerfuglepark 
En del af bogbylangeland.dk   

UnderoverskriftBliv Frivilligog gør en forskel  


Visionen og idéen om "Lejbøllegaards sommerfuglepark" blev tænkt tilbage i 2015. Visionen er at skabe en Sommerfuglepark i forlængelse af allerede eksisterende natur projekter på Nordlangeland, så der bliver fire af hinanden uafhængige naturoplevelser i Tranekær/Lejbølle området der drives af frivillige ildsjæle, her kan nævnes følgende:


www.medicinhaverne.dk

http://langelandsbiavlerforening.dk/

https://www.langeland.dk/langeland/planlaeg-din-tur/tranekaer-slotspark-tickon-gdk612302Tidligt forår 2019 fra mark til start på park; 


Så er drømmen om en sommerfugl park started på at blive virkelighed og de mange praktiske spørgsmål om hvor og hvordan vi skal starte med at omdanne "mark til park" Lidt penge er vi blevet hjulpet med, Landbruget http://www.rubenlund-agro.dk/ samt Søren Ibsen fra Langeland-træfældning har tilbudt at være behjælpelig med de store maskiner, frø er indkøbt. Lidt fotohistorisk, 

Her vil vi fortælle lidt om området der skal blive til Lejbøllegaards Sommerfugle Park

Tanker på papir 

Ovenstående billed/kort  er det første der er skrevet/tegnet om Lejbøllegaards

Sommerfuglepark, kortet er fra foråret 1915

. Kortet viser de "rum" der først blev tænkt, skulle være indretningen af parken.
 
Rum nr.1 øverst på kortet viser det rum der skal rummebede og stisystem, bede

 beplantet målrettet til de enkelte arter, med småhistorier om sommerfugl og 

planter.

 Rum nr. 2 ude til venstre, er indgang til rum

nr 1 gennem en lille bevoksning med løvtræer, med en lille rasteplads under

det gamle Valnødetræ, hvor man kan beundre den flere hundrede år gamle

Blodbøg der står midt i parken.

Rum nr 3,til højre  bliver "Picnic " område hvor Sommerfugleparken og

bogby langelands kan nyde en forfriskning , eller hygge 

med en medbragt picnic kurv.

Nedenstående billeder vil fortælle historien om;fra krat til Sommerfuglepark,
i små tekster under billederne